கேரளத்துப் பெண்கள் அழகாக இருப்பதற்கான காரணம்

பெண்களின் அழகு பராமரிப்புகள், கலாச்சாரம், பழக்கவழக்கங்கள் இதுபோன்ற விஷயங்களில் ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் பல வேறுபாடுகள் உண்டு. அதிலும் மலையா...
Read More

சந்தர்ப்பங்களிற்கு ஏற்ற உடை அணிதல்

பெண்களின் உடை அலங்காரம் பெண்கள் வீட்டில் இருக்கும் போது உடை அணியும் விஷயத்தில் அக்கறை செலுத்த வேண்டியது இல்லை என சில பெண்கள் நினைக்கிறா...
Read More